Vi i norra Finland har gott om mjölkboskapsgårdar och renskötsel. Kinnusen Mylly har ett heltäckande sortiment av foder av hög kvalitet för mjölkboskap, nötboskap, renar, hästar och får. Dessutom tillverkar vi certifierat ekologiskt foder till nötboskap och får.

Gott och näringsrikt

I Kinnusen Myllys mångsidiga fodersortiment hittar man ändamålsenliga utfodringslösningar för moderna gårdar för att säkra ett gott resultat. Råvaran i våra foder är alltid rena spannmål av hög kvalitet odlade i norr. Det säkra och högkvalitativa fodret smakar även gott och får djuren att må bra.

Alla de råvaror vi använder är GMO-fria.

Finlands bästa

I undersökningar har Kinnusen Myllys Tähti-foder fått högsta betyg i Finland för sin tillförlitlighet och säkerhet och sitt konkurrenskraftiga pris.

Mätt i kundnöjdhet är fodret för mjölkboskap det bästa i landet. Ett resultat som vida överträffar medelvärdet bland företagen i branschen. (TNS Gallup, Suomen Gallup Livsmedelsinformation, Foderkundnöjdhet 2012, 2014.)

Föregångare inom ekologiskt

Kinnusen Myllys första foderblandningar tillverkades år 1970. Den ekologiska produktionen inleddes redan år 2005 – som det första finska foderföretaget.

Vill du ansluta dig till vår nöjda kundkrets?

Eller vill du mer ingående information om våra foderprodukter? Kontakta oss.

Försäljning

Kari Kullas, kari.kullas@kinnusenmylly.fi, tfn +358 8 5144 715

Marknadsföring

Marja-Riitta Kinnunen, marja-riitta.kinnunen@kinnusenmylly.fi, tfn +358 8 5144 746

Produktion

Toni Kuure, toni.kuure@kinnusenmylly.fi, tfn +358 8 5144 748

Verkställande direktör

Aarne Kinnunen, aarne.kinnunen@kinnusenmylly.fi, tfn +358 8 5144 714

Om du har andra frågor om företaget, skicka oss ett e-postmeddelande till kinnusenmylly@kinnusenmylly.fi.