Det var för över ett halvt sekel sedan som stenen i familjen Kinnunens kvarn började mala för första gången i norra Finland.

Under åren har vår släkt fått den lokala kvarnen, som malde en miljon kilo per år, att växa till en handelskvarn, som producerar hundra miljoner kilo – och som är en av de nordligaste i världen. Vi producerar både mjöl och foder.

Rent och säkert spannmål

Under hela vår historia har vi bedrivit ett nära samarbete med jordbrukare i norra Finland. Tack vare dem har vi tillgång till spannmål som är rena, säkra och av hög kvalitet. De är verkliga odlingsproffs, som har de kunskaper och den förmåga som krävs för att arbeta under krävande arktiska förhållanden.

Det unikt nordiska

Vår kvarn finns i norra Finland, 27 mil söder om polcirkeln.

För vår släkt har det varit självklart redan från början att vi ska dra nytta av det unikt arktiska i vår hembygd i arbetet: de ljusa och lagom varma somrarna och vintrarna, då jorden vilar under tjälen.