31.03.2017 14:32

ProAgrian vetämä Maasta markkinoille-hanke kokoaa nyt uutta luomutilojen pienryhmää Muhoksen, Utajärven ja Vaalan seudulle. Ryhmään voi osallistua viljelijöitä myös muilta alueilta Pohjois-Pohjanmaalta ja Kainuusta. Osallistujat voivat olla luomuviljelijöitä tai luomuviljelyyn siirtymistä harkitsevia.

Ryhmän teemat ja sisältö tarkentuvat mukaan lähtevien tilojen tarpeiden mukaan. Aiheita voivat olla esimerkiksi luomusiemen, luomuvilja/kaura, rehuvalkuaiskasvit tai luomupuutarhakasvi- ja marjatuotanto.

Ryhmässä pureudutaan niin viljelytekniikoihin, hyviin käytäntöihin kuin tilan toiminnan suunnitteluun ja johtamiseen. Tavoitteena on verkostoitua toisiin tuottajiin ja oppia yhdessä asiantuntijoiden kanssa.

Ryhmän aloitustapaaminen pidetään toukokuun alussa (2.-3.5.2017). Kesän ohjelmassa on tilavierailuja ja Tanskan matka (4.-6.7.2017). Pienryhmien tapaamiset jatkuvat syksyllä ja talvella 2017–2018.

Hankkeen toimintaan osallistuvan luomukasvinviljelytilan rahoitusosuus on 1 500 euroa + alv 24 %. Hinta sisältää pienryhmätoiminnan 1–2 henkilölle/tila (noin 2 käyntiä tilalla ja 5 pienryhmätapaamista) sekä Tanskan matkan yhdelle. Lisäksi hankkeessa on yhteisiä koulutuksia kuten loppuseminaari ja Pohjoisen Luomupäivät.

Osallistuva yrittäjä saa
• tietoa luomukasvintuotannon kehittämiskohteista sekä tilakohtaista tarkastelua asiantuntijan ja toisten yrittäjien kanssa
• käyttöönsä uusimpia toimintatapoja ja välineitä
• toimintaa ja oppimista sekä tilakohtaisesti että toisten viljelijöiden ja asiantuntijoiden kanssa
• uusia kontakteja ja ideoita muilta yrittäjiltä
• kansainvälistä kokemusta
• mahdollisuuden kehittää ProAgrian palveluja

Hankkeen kotisivut löytyvät osoitteesta: http://www.proagriaoulu.fi/fi/maasta-markkinoille/

Maasta markkinoille on hanke, jossa yhdessä ProAgrian kanssa lisätään pohjoispohjalaista luomuviljan ja luomuvalkuaiskasvien tuotantoa. Hankkeessa mukana myös Kinnusen Mylly.